Điều kiện tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện PVI

thủ tục tham gia bảo hiểm sức khỏe của PVI
thủ tục tham gia bảo hiểm sức khỏe của PVI

Điều kiện tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI

Người được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thoả mãn các điều kiện sau:

  • Từ 15 ngày tuổi đến 60 tuổi (tính theo lần sinh nhật gần nhất).
  • Người được bảo hiểm từ 15 ngày tuổi đến dưới 01 tuổi chỉ được tham gia bảo hiểm sức khỏe theo chương trình 1 và 2 và áp dụng mức phí bằng 130% mức phí cho độ tuổi từ 1 – 3 tuổi.
  • Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng Hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ, và Số tiền bảo hiểm phải bằng hoặc thấp hơn Số tiền bảo hiểm của Bố và/hoặc Mẹ.
  • Người được bảo hiểm được tham gia đến 65 tuổi với điều kiện tham gia bảo hiểm liên tục tại PVI từ năm 60 tuổi và áp dụng mức phí bằng 130% mức phí cho độ tuổi từ 51 – 60 tuổi.
  • Không đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
  • Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
  • Không trong thời gian điều trị bệnh/ thương tật.

Để được tư vấn, xin vui lòng liên hệ Hotline 24/7 của baohiempvi.com

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *