Bảo hiểm sức khỏe doanh nghiệp PVI – Giải pháp bảo vệ nhân lực và Tiết kiệm chi phí

Phí từ: 1.100.000đ/năm

Bảo hiểm: 100.000.000đ

(*) Phí BH dựa trên tuổi và giới tính khách hàng.

Bảo hiểm sức khỏe doanh nghiệp PVI Care đã trở thành giải pháp toàn diện chăm sóc sức khỏe thiết thực cho cán bộ, nhân viên người lao động được các doanh nghiệp, tổ chức lựa chọn. Không chỉ có phạm vi quyền lợi bảo hiểm rộng mà PVI Care còn rất linh hoạt trong việc xây dựng chương trình bảo hiểm. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu và đặc điểm khác nhau đa dạng giữa các doanh nghiệp, tổ chức. Có thể nói, PVI Care là giải pháp toàn diện và tối ưu, đáp ứng tốt mọi yêu cầu của doanh nghiệp trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động

Mua Online ngayĐơn giản - dễ hiểu - phí hợp lý