Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật PVI

BẢNG TỶ LỆ TRẢ TIỀN BẢO HIỂM THƯƠNG TẬT PVI

(Đính kèm và là một phần không thể tách rời của Quy tắc bảo hiểm tai nạn cá nhân ban hành theo quyết định số 1359/QĐ-PVIBH ngày 21/08/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI)

>> Tải về: Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật PVI

0/5 (0 Reviews)