Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 PVI

Phí từ: 200.000đ/năm

Bảo hiểm: 100.000.000đ

(*) Phí BH dựa trên hạn mức bồi thường và thời hạn tham gia

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 (hay còn thường gọi là bảo hiểm tai nạn cá nhân) là một sản phẩm của bảo hiểm thương mại, mà ở đây, nhà bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm (hay người được hưởng quyền lợi bảo hiểm) khi người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Đổi lại người được bảo hiểm (hay người tham gia bảo hiểm) phải nộp phí bảo hiểm khi họ ký kết hợp đồng.”

Mua Online ngayĐơn giản - dễ hiểu - phí hợp lý