Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô PVI

QUY TẮC BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN XE Ô TÔ

(Ban hành theo quyết định số 938/QĐ-PVI ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Tổng giám đốc – Tổng công ty bảo hiểm PVI trên cơ sở chấp thuận của Bộ Tài Chính theo công văn số 14569/BTC-QLBH ngày 22/11/2018 và 13080/BTC-QLBH ngày 16/11/2021)

>>> Tải về: Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô của PVI

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *