Bảo hiểm sức khỏe toàn diện là loại hình bảo hiểm sẽ hỗ trợ chi trả các chi phí liên quan nhu cầu y tế như nội trú, ngoại trú, thai sản, nha khoa,… Để chọn được sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe toàn diện phù hợp, chúng ta nên cân nhắc tới các yếu tố sau:

Các loại quyền lợi và mức quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm đáp ứng được nhu cầu của người tham gia bảo hiểm (ví dụ: Quyền lợi Nội trú, quyền lợi Ngoại trú, …)
Tuổi của người tham gia bảo hiểm quyết định mức phí bảo hiểm và cần phải nằm trong độ tuổi áp dụng của sản phẩm
Mức phí bảo hiểm phù hợp với mức chi trả của người mua bảo hiểm
Sản phẩm được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm lớn và uy tín trên thị trường Việt Nam, với quy trình xử lý bồi hoàn đơn giản, thuận tiện và chuyên nghiệp
Các tài liệu về thông tin chương trình bảo hiểm, quy tắc & điều khoản bảo hiểm, bảng quyền lợi và biểu phí, v.v… phải rất rõ ràng và minh bạch