Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên ô tô PVI

Posted on BẢO HIỂM Ô TÔ 806 lượt xem

Bảo hiểm TNDS cho người ngồi trên xe: loại bảo hiểm này không yêu cầu bắt buộc phải mua, Khi người sử dụng xe mua loại bảo hiểm này, thì khi xảy ra tai nạn, nếu người ngồi trên xe bị thương thì cty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm đền cho những người này, theo số lượng mà chủ xe đăng ký mua. Mức phí bảo hiểm này như sau:

Mức trách nhiệm bảo hiểm

   Xe không kinh doanh vận tải

   Xe kinh doanh vận tải

10 triệu đồng/người/vụ

10.000 đồng/chỗ/năm

15.000 đồng/chỗ/năm

+) Đối tượng bảo hiểm
Người được bảo hiểm theo loại hình này bao gồm lái, phụ xe, người áp tải xe và những người được chở trên xe.

+) Phạm vi bảo hiểm
Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra với người được bảo hiểm có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng chiếc xe đó.

+) Phí bảo hiểm
Theo biểu phí của PVI

Phí bảo hiểm = Mức trách nhiệm bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm x Số chỗ ngồi

0/5 (0 Reviews)