Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định của Chính Phủ

Posted on BẢO HIỂM TÀI SẢN 733 lượt xem

Cháy nổ hỏa hoạn tại chợ Quảng Ngãi, thiệt hại ước tính 200 tỷ đồng

1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

– Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị;

– Máy móc thiết bị;

– Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác.

2. Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm phát sinh từ rủi ro cháy, nổ trừ các trường hợp bị loại trừ theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

3. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

– Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm;

– Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa:

– Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm theo nguyên giá ban đầu của tài sản được bảo hiểm.

5. Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

– Áp dụng theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Ghi chú: Ngoài cháy nổ bắt buộc của Bộ tài chính, PVI cung cấp thêm sản phẩm bảo hiểm theo Quý tắc bảo hiểm:” Cháy và các rủi ro đặc biệt”,” Mọi rủi to tài sản”.

Để được tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ Hotline 24/7 của baohiempvi.com

0/5 (0 Reviews)