Bảo hiểm bệnh ung thư PVI

Phí từ: 134.550đ/năm

Bảo hiểm: 292.500.000đ

(*) Phí BH dựa trên tuổi và giới tính khách hàng.

  • Tổng quyền lợi bảo hiểm lên đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó quyền lợi về trợ cấp nằm viện lên tới 2 triệu đồng/ngày.
  • Phí bảo hiểm siêu tiết kiệm, chỉ từ 135K/người/năm
  • Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ngay sau lần chuẩn đoán đầu tiên khi khách hàng cần đến nhất.
  • Đảm bảo tự động tái tục theo chu kỳ 5 năm mà không cần thẩm định gì thêm.
Mua Online ngayĐơn giản - dễ hiểu - phí hợp lý