Phí từ: 134.550đ/năm

Bảo hiểm: 292.500.000đ

Mua ngay

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo là sản phẩm bảo hiểm mang tới quyền lợi cho khách hàng tham gia được chi trả ngay các khoản tài chính khi mắc phải một trong danh sách bệnh hiểm nghèo được quy định trong sản phẩm.