Bảo hiểm TNDS xe máy bắt buộc PVI

Phí từ: 66.000đ/năm

Bảo hiểm: 150triệu/người/vụ

(*) Nên tham gia cùng BH tự nguyện cho người ngồi trên xe

  • Bảo hiểm cháy nổ xe máy
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe
  • Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe
Mua Online ngayĐơn giản - dễ hiểu - phí hợp lý