Bảo hiểm nhà tư nhân PVI

Phí từ: 270.000đ/năm

Bảo hiểm: 300.000.000đ

(*) Nên mua thêm bồi thường phần Tài sản bên trong.

PVI bồi thường cho những thiệt hại xảy ra do:

– Cháy (bao gồm sét đánh), Nổ

– Giông, bão, lũ lụt (bao gồm nước biển tràn)

– Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước

– Va chạm với ngôi nhà

– Trộm cướp

– Thuê nhà sau tổn thất

Mua Online ngayĐơn giản - dễ hiểu - phí hợp lý